12 november 2012

The Dark Knight Rises, maar niet heus

Ik weet niet precies waarom, maar er was op voorhand al iets dat ervoor zorgde dat mijn verwachtingen voor deze film niet al te hoog lagen. Misschien komt het door de miserabele marketing-campagne (met al zijn gatlelijke posters en een stuk of vijfhonderd trailers behoorlijk ondermaats voor een film van dit formaat), misschien wel uit de wetenschap dat The Dark Knight onmogelijk overtroffen zou kunnen worden. Want ondanks dat ik Christopher Nolans vorige twee films nog steeds als dé twee beste blockbusters van de voorbije jaren durf noemen, ervoer ik voor deze The Dark Knight Rises (afschuwelijke titel, trouwens) vooral voorzichtigheid. Ik anticipeerde vooral op een mogelijke teleurstelling, en uiteindelijk is het vreemd om te moeten constateren dat ik The Dark Knight Rises niet zozeer teleurstellend vind, maar dat het ik het zelfs in bijna alle aspecten gewoon een slechte film vind.

Het enige aspect van The Dark Knight Rises waar ik mij zonder uitzondering positief over kan uitlaten is de cast (enfin, bijna toch: Marion Cotillard is bij momenten een beetje genant). De inmiddels bekende gezichten zijn weer zeer sterk, en het is vooral tof dat zowel Gary Oldman als Michael Caine ook eens eindelijk wat te doen krijgen... tot Michael Caine plots anderhalf uur uit de film verdwijnt, natuurlijk. Maar ook de nieuwkomers zijn allemaal min of meer foutloos. Vooral Anne Hathaway gaat met de hele film lopen als het unieke personage dat probleemloos binnen Nolan's Batman past, maar ook regelmatig eens een lichtere toon kan introduceren. Voor vele mensen is dat een verrassing; ik ga er van uit dat die gelukkige zielen Tim Burtons Alice in Wonderland niet gezien hebben. En naast haar is Joseph Gordon Levitt dan weer één van de weinige acteur die een klein beetje emotie binnen Nolans films heeft kunnen forceren.

Maar daar houdt het op. Op de sterke cast kan ik alleen maar zeggen hoe saai, zinloos, ongeïnspireerd, plat, emotioneel inert, mechanisch, compleet overbodig, nietszeggend, chaotisch, schizofreen en ronduit zielloos The Dark Knight Rises uiteindelijk geworden is. Ja, dat was voor mij ook even slikken.

Christopher Nolan is een man die altijd rond grote ideeën werkt. Neem bijvoorbeeld Inception: het eigenlijke plot waar ze een idee inplanten is één zaak, maar het eigenlijke simultaan dromen, hoe dat allerhande zaken beïnvloedt, het uiteindelijke verschil tussen realiteit en droom, ... dat is allemaal veel interessanter. Op die manier kan je zeggen dat ideeën altijd belangrijker zijn in Nolans films dan plot of personages. The Prestige gaat niet zozeer over goochelaars, maar wel over obsessie, rivaliteit en "showmanship". Batman Begins gaat niet zozeer over de league of shadows die de watervoorraad vergiftigt, maar eerder over angst en corruptie. The Dark Knight gaat niet zozeer over Batman die de Joker moet vangen, maar vooral over anarchie en escalatie. En zo kan je elke film van Nolan wel afgaan. Want, meer dan dat hij zomaar een verhaalverteller is, is Nolan vooral ook iemand die iets te zeggen heeft. Kijk bijvoorbeeld hoe hij de Bush-regering en diens wanpraktijken in de "strijd tegen terreur" verdedigt in The Dark Knight. Marteling, schending van de grondwet en massale privacyschending worden afgebeeld alsof "het doel de middelen heiligt", en dat je er maar vertrouwen in moet hebben dat de verantwoordelijken dit in eer en geweten doen. Daar mag ik het dan wel faliekant mee oneens zijn, maar ik vind het wel op z'n minst verfrissend om dit soort zaken in een superheldenfilm verwerkt te zien. En Nolan op zijn best (ongeveer elke film die hij dusver gemaakt heeft, dus) slaagt er dan ook altijd in om plot en personages in dienst te stellen van die ideeën. Gooi de gebruikte personages in een andere film of isoleer het plot en de hele film stort in elkaar, maar synchroniseer alles rond de thematische bloedbaan en alles werkt perfect, ondanks mogelijke fouten die er zijn. Dat is uiteindelijk Nolans grote verdienste: niet zozeer dat hij het superheldengenre duisterder heeft gemaakt, maar wel dat hij politiek en serieuzere thema's geïntroduceerd heeft op een manier die niemand mogelijk had geacht. Gewoon omdat dat de manier is waarop Nolan films maakt.

En hét grote probleem van The Dark Knight Rises is dan ook dat, uniek binnen Nolans filmografie, hij simpelweg niets te vertellen heeft. Hij refereert een paar keer naar de klassenstrijd (en daarmee ook de "Occupy Wall Street" beweging), maar hij zegt er helemaal niets over, en het is uiteindelijk zelfs compleet contradictorisch wanneer je het met de climax van de film vergelijkt. Ook groene energie wordt een keertje tussen de soep en de patatten genoemd, maar daar blijft het dan ook bij. Het meest politiek geladen moment van de film was tijdens een scène waarin het Amerikaanse volkslied gespeeld wordt. Niet zozeer om wat die scène zelf zegt, maar wel dat een bijzonder geestige vertaler de ondertitels eindigde met "En het land van de dapperen?". En met dat vraagteken neemt de vertaler - als het niet slechts een grappige typfout is - een duidelijker standpunt in dan Nolan doet tijdens het verhaal dat hij 160 minuten lang vertelt. (Ofwel is het, zoals iemand volledig terecht opmerkte, gewoon een correcte vertaling. De vertaalde lyric is namelijk geen statement, maar een vraag; geen politiek, geen grappige fout, maar gewoon correct taalgebruik).


De enige thematiek die terug te vinden is in The Dark Knight Rises is dezelfde die we al in de eerdere twee delen zagen. Angst, opoffering, corruptie, ... Maar het is niet zo dat hij terugkeert op die thema's, maar wel dat hij ze gewoon domweg herhaalt. Er zullen vast wel onderdelen zijn die geanalyseerd zullen worden, waarin Nolan bedoelingen had die mij compleet ontgaan zijn. Maar het feit is dat The Dark Knight Rises geen ideeënfilm is zoals je van Nolan verwacht, en dat er geen sprake is van een thematische fundering. Als hij al iets te zeggen zou hebben is het in losse scènes, en kan je niet zeggen dat de film een centraal idee of zelfs maar onderwerp heeft. En het is juist dat enigszins unieke element dat Nolans beperkingen als regisseur altijd heeft weten te maskeren. Want neen, Nolan is niet foutloos, en hij is al helemaal niet "de nieuwe Kubrick", of welke idiote titel er tegenwoordig ook over hem heen gegooid wordt.

Zo is er zijn montage, een punt waar hij sinds Batman Begins weliswaar op vooruit gaat. Monteren moet je binnen deze context zien als het equivalent van interpunctie in geschreven tekst: door te bepalen wat (en vooral ook wat niet), op welke manier en hoe lang je de actie laat zien, dicteer je het ritme van een film op een gelijkaardige manier als leestekens dat doen. Maar dit is een zaak waar Nolan altijd bijzonder veel last mee heeft gehad. Zijn films hebben altijd het probleem dat de interne logica na een eerste kijkbeurt heel erg wazig is, en dat komt omdat hij elke keer weer veel te weinig nadruk legt op enkele cruciale zaken. Zo wordt belangrijke informatie bijvoorbeeld meegedeeld aan hetzelfde tempo als minder belangrijke informatie, of verdwijnen personages vaak ongeveer een halve seconde na hun dood voorgoed uit de film. "Is Two-Face wel echt dood?", "wat is er met Rachels baas gebeurd?", "of met Lau?", "waarom wordt Harvey Dent gered door Batman terwijl hij zei dat hij naar Rachel gaat?" en ga zo maar verder. Er zijn tientallen voorbeelden te bedenken, en het zijn grotendeels problemen met de montage. Voeg een extra shot in waar je duidelijk kan zien dat Two-Face dood is, accentueer het feit dat de Joker de adressen door elkaar gehaald heeft, toon eens specifiek dat Lau bovenop de brandende berg geld zit,... oftewel: gebruik eens wat komma's en punten. Want dat is een groot probleem bij Nolan: de proza mag dan nog zo mooi zijn, het mag dan wel interessante zaken aanhalen en alle relevante informatie meegeven, het voelt wel aan als een boek zonder interpunctie (oftewel: een internetcomment). Ook The Dark Knight Rises kent weer zulke problemen (al is het aanzienlijk minder dan in de vorige twee), zoals één van de belangrijkste personages die, na pakweg twee uur film, zonder enig duidelijk accent uit de film verdwijnt. Geen komma of punt, terwijl daar in principe drie uitroeptekens horen te staan.

Bij de release van The Dark Knight was niemand daar mee bezig (de vele vragen kwamen achteraf pas boven), terwijl Rises nu al compleet uit elkaar gedraaid wordt op internetfora. Het probleem is dan ook niet dat er meer van dit soort fouten in Rises zitten, maar vooral dat de kijker veel meer tijd heeft om dat allemaal te registreren. In andere Nolan films is elke scène belangrijk: als het plot niet vooruitgaat, dan wordt het centrale thema wel gevoed. Het is de inhoud van de film die je aandacht zodanig opeist dat je simpelweg geen tijd hebt om stil te staan bij kleine foutjes, en aangezien Rises slechts op één niveau werkt is die prikkeling weg. De kijker heeft meer tijd om te twijfelen bij wat hij ziet, terwijl je bij andere Nolan-films zodanig actief aan het kijken bent dat zulke inconsistenties pas later boven komen drijven.

Dat is niet om te zeggen dat het tempo in deze Dark Knight Rises laag ligt, geen enkele Nolan-film (met uitzondering van Insomnia) is traag. Maar het is een artificieel hoog tempo dat volledig bereikt wordt door filmtechniek (zoals het crosscutten van twee narratieve lijnen, iets dat hij ondertussen al zo vaak gedaan heeft dat het tegenwoordig vreemder overkomt wanneer hij dit niet doet), want het verhaal wordt simpelweg nooit voortgestuwd door het eigenlijke narratief. Nolan bereikte dat hoge tempo in zijn vorige films altijd door, zoals gezegd, zijn thema's in elke scène te injecteren. The Dark Knight was een kat-en-muisspel dat op zich geen héél hoog tempo heeft, maar door de impact die de Joker als pure anarchist binnen elke scène heeft is er nooit echt een rustpauze. Het is constant interessant om te zien hoe anarchie andere elementen beïnvloedt, en aangezien je daar steeds weer mee bezig bent ligt het tempo bijgevolg heel hoog. Maar goed, aangezien Rises dus niet echt iets interessants te vertellen heeft is de beste manier om de film drive te geven het emotionele aspect. Maar in eender welke film die Nolan gemaakt heeft is er simpelweg geen plaats voor emotie (Inception is de grote uitzondering). Eerlijk: vond je de dood van Rachel Dawes een treurig moment, of een narratief interessant moment? Maar net zoals alles in film, is ook emotie geen vereiste. Tenminste niet indien je het gebrek ervan kan het opvangen met andere zaken zoals Nolan altijd weer deed met een groot centraal idee (ik val stilaan in herhaling, niet?).

En Nolan heeft wel degelijk geprobeerd om emotie in de film te verwerken. Het klinkt misschien wat raar als je de film al gezien hebt, maar er zitten maarliefst twee romances in The Dark Knight Rises. Twee! De eerste krijgt twee minuten om te ontplooien (een zeldzame - weliswaar geïmpliceerde - Nolan-seksscène als gevolg), de andere krijgt ongeveer tien seconden. Beiden komen belachelijk geforceerd en onnatuurlijk over, en de tweede moet dan ook nog eens standhouden tot aan het einde van de film. Een einde dat bijna als een grap aanvoelt, waarin letterlijk elk personage langskomt en een happy end krijgt. Het voelt bijna aan als fanfiction, alsof Nolan er volledig zeker van wou zijn dat iedereen vrolijk naar huis zou trekken, wat in vergelijking met de vorige twee Batman-eindes toch zeer opmerkelijk is.

Veel van de problemen kunnen herleid worden naar één simpel gegeven: Nolan heeft deze film simpelweg niet willen maken. Ik heb daar geen bewijs voor en officiële bronnen zullen dat ongetwijfeld sterk tegenspreken, maar naar mijn gevoel schreeuwt elke vezel van deze film een onbetrokkenheid en lusteloosheid uit die nooit eerder in Nolans filmografie te zien was. Waar er eerder misschien nooit plaats was voor 'plezier' in Nolans universum, kon je voelen dat de misschien wel overdreven sérieux met enthousiasme gecreëerd was. Je voelde de stem van een filmmaker met een missie, die zichzelf compleet op een verhaal gestort heeft, terwijl er over dit afsluitende deel slechts een vreemd soort gelatenheid zweeft.


Gebaseerd op helemaal niets dan mijn eigen speculatie, denk ik dat ook dit voor een groot deel een gevolg is van Heath Ledgers dood. Het is een publiek geheim dat Nolan van plan was om Ledger ook in deze film te gebruiken, en dat kan alleen maar betekenen dat Nolan nog plaats had voor The Joker in zijn oorspronkelijke plannen voor deze film. Door het overlijden van Ledger is dat plan - waar hij dus ongetwijfeld tijdens het draaien van The Dark Knight al mee bezig was - finaal in zijn gezicht ontploft, waardoor Nolan achterbleef met een uitgedachte climax die hij nooit zou kunnen gebruiken. Geruchten waren dan ook zeer sterk dat Nolan gewoon geen derde Batman film meer wou maken: hij kan de serie niet eindigen zoals hij wil, dus wat is het nut?

Maar de Batman-franchise was via het succes van The Dark Knight wel zowat de meest lucratieve filmserie ter wereld geworden. Geen haar op Warner Brothers' collectieve hoofd dat er aan dacht om er geen derde film uit te slaan. En dan komt Inception om de hoek kijken. Je mag dan wel Christopher Nolan heten, maar dan nog is een originele, opzichzelfstaande, high concept science-fiction film met een complex plot niet meteen iets waar je in het huidige milieu snel financiering voor zal vinden. Ookal heb je net één van de meest lucratieve films aller tijden gemaakt. En dus zou - nogmaals, dit is pure speculatie - Nolan zijn droomproject hebben mogen maken, met als bijkomende clausule dat hij achteraf die derde Batman ook nog wel even in elkaar zou moeten flansen.

En dus ging Nolan aan het werk om de finale van zijn trilogie af te ronden, zonder ideeën en zonder een echte narratieve fundering. Pas op, hij zal er vast alles aan gedaan hebben om er de reuzachtige, entertainende blockbuster van te maken die het publiek verwacht, maar aan het einde van de dag is er geen passie, geen emotie en heeft Nolan helemaal niets te zeggen. Het eindresultaat is kil en mechanisch, alsof de film in een fabriek gemaakt werd en zich richt op de grootste gemene deler. Het is op maat gemaakt entertainment, met als enige doel om de trilogie af te sluiten en het publiek glimlachend naar huis te sturen. Maar je kan die complete desinteresse gewoonweg niet verbergen, en je voelt dat de film niet met hetzelfde enthousiasme is gemaakt als de eerste twee.

Een van de redenen waardoor ik op deze conclusie ben uitgekomen is de manier waarop The Dark Knight eigenlijk compleet uitgewist wordt. Het hele idee dat Batman de schuld op zich neemt om Dent in te dekken? Dat wordt aan het begin vermeld, maar verder heeft het geen enkele impact op het verhaal en wordt het gaandeweg eigenlijk gewoon vergeten. Dat Batman vervolgens acht jaar verdwijnt geeft vooral het narratief leuke idee dat Bruce Wayne zichzelf, in echte Rocky-stijl, moet zien klaar te stomen om de strijd tegen opperschurk Bane aan te gaan. Maar ergens halverwege de film gebeurt dan exact hetzelfde, zodat Bruce Wayne nog maar eens zijn mojo moet terugvinden, waardoor het allemaal weer wat meer op Rocky 3 lijkt (terwijl je, als je écht met een klepper wil eindigen, toch altijd zou moeten mikken op Rocky 4). Als je een paar kleine aanpassingen maakt past Rises eigenlijk makkelijk als vervolg op Batman Begins, en kan je het bestaan van The Dark Knight gewoon helemaal schrappen. Dat dat vooraf niet de bedoeling was is wel duidelijk aan de manier waarop deel twee eindigde. Zelfs de motieven van de schurken zijn wel zéér gelijkaardig aan die in Begins, waardoor The Dark Knight Rises eerder een Batman 1.5 is dan de Batman 3 die het zou moeten zijn.

Dus stelt zich de alarmerende vraag: is dit Christopher Nolan die 'gewoon een toffe film' probeert te maken? Een Nolan die geeft wat hij veronderstelt dat zijn publiek wil?

Want kijk: zowat alles dat ik tot op dit punt heb gezegd is de reden waarom The Dark Knight Rises teleurstelt. Teleurstellend als slot van een trilogie, als deel van de hernieuwde Batman-serie en als Christopher Nolan-film. Dat het uiteindelijk een onpersoonlijk, betekenisloos werkje is geworden kan ik op zich nog mee leven: ik heb alle begrip voor de omstandigheden die Heath Ledgers dood hebben gecreëerd (al is het, nogmaals, slechts een vermoeden), en kan ik er eigenlijk nog wel vrede mee sluiten dat The Dark Knight Rises gedoemd was om een simpele crowdpleaser te zijn.

Maar dat het zelfs als viscerale actiefilm ondermaats is, daar zijn simpelweg geen excuses voor. Want dan is The Dark Knight Rises echt niet meer dan een film die tweeënhalf uur nodig heeft om op te bouwen naar een climax die niets meer is dan een vuistgevecht tussen enkele honderden figuranten, een eindgevecht en één van de oudste tropes in de televisiegeschiedenis.


Er mag tijdens The Dark Knight Rises in theorie dan wel meer op het spel staan dan in de vorige films, maar het voelt zo allerminst aan. Omdat er geen emoties en geen grote ideeën (sorry, laatste keer) botsen, is er simpelweg geen drama. En Nolan beperkt zichzelf op dat vlak echt niet, hij verzint zelfs een personage wiens eigenlijke rol er vooral uit bestaat om kinderen te helpen met niet-doodgaan, gewoon zodat je toch maar mee zou leven met de duizenden gezichtsloze Gothamers, die in principe nooit getoond worden.

Nog zoiets: er is een plottwist. En pas op, ik hou echt wel van een goede twist hoor, mits deze goed uitgevoerd wordt. Maar hier is het een twist die enkel ten dienste staat van de twist zelf. Neen, je zal em vast niet zien aankomen hoor, maar dat is allerminst een compliment. Een goede twist moet je juist kunnen zien aankomen, omdat deze gegrond moet zijn in zowel logica als de kennis van de kijker. De reden waarom iedereen de Sixth Sense twist zo fantastisch vindt is omdat Bruce Willis de hele film lang vlak onder je neus zit, en dat er aanwijzingen zijn naar het grote geheim. Een enkeling kan die aanwijzingen misschien de eerste keer al oppikken, en ja, voor die persoon is de hele film dan ook verpest, maar dat risico moet je maar durven nemen. Want als je beslist om achteraf alles wat je dacht te weten om te gooien, dan mag je vooral niet valsspelen. Je kan er namelijk ook voor kiezen om ervoor te zorgen dat de kijker de grote verrassing onmogelijk kan voorspellen, maar wat bereik je daar dan precies mee? De twist in The Dark Knight Rises is niet alleen laf in teken van het verhaal - je krijgt er als kijker gewoonweg niet genoeg informatie voor, en het gewenste effect krijg je dus ook niet, want dat moet je verdienen - maar het voegt ook helemaal niets toe. Het had iets kunnen betekenen, plotgewijs dan, als het pakweg een kwartier eerder werd uitgevoerd, maar helaas. Eigenlijk slaagt de twist er alleen in om de volledige verhaallijn ongeveer twee centimeter te verplaatsen: compleet nietsbetekenend.

En ondanks die twist is het laatste uur volledig voorspelbaar. Elke beat kondigt zichzelf zo duidelijk aan (vooral omdat de motivaties en ontwikkeling van enkele personages onvoorstelbaar cliché is) dat je onmiddelijk weet wat er zal gebeuren, omdat je het in andere films al honderden keren hebt zien gebeuren. Personages die zichzelf moeten opofferen, andere personages die weglopen maar toch net op tijd terugkomen om een ander personage te kunnen redden,... er is op een gegeven moment zelfs een personage dat een droom via monoloog uitlegt, en die droom wordt in beeld gebracht! Een volledig willekeurig stukje tekst zoals er honderden in de serie zijn, maar juist deze wordt visueel ondersteund. Zelfs als je nog nooit van foreshadowing gehoord hebt weet je gewoon wat dat betekent, ookal komt de eigenlijke payoff pas anderhalf uur later. En die voorspelbaarheid ontneemt de film van alle spanning: het kan je simpelweg niet echt schelen wat er gebeurt. Het mag in principe dan wel allemaal grooster en belangrijker zijn, maar in de praktijk is het allemaal eigenlijk een beetje saai.


En zo is er ook nog opperschurk Bane: fysiek imponerend en Tom Hardy weet wonderen te doen met enkel zijn ogen en lichaamstaal. Hij is niet de interessante schurk die de Joker was, maar hij is wel een zeer sterke, fysieke aanwezigheid. Ik zou het zelfs bijna interessant noemen om na een psychologische schurk als de Joker, nu gewoon het exact tegenovergestelde personage te gebruiken. Het probleem is alleen dat Nolan hem - op verzoek dan nog - tot een grote grap van een personage heeft gemaakt. Het probleem is namelijk de stem: in de trailers klonk die nog laag en intimiderend, maar wel een beetje moeilijk te verstaan. "Geen probleem", denk je dan, "gewoon ondertitels toevoegen". Maar zo evident is dat niet in een land waar multitasking blijkbaar tot een analfabetiseringsgraad van rond de 99% leidt. Wel, Nolan heeft dat "opgelost". Ik weet niet juist hoe hij het gedaan heeft (ik denk dat de hoge noten nu hoger staan?), maar hij heeft ervoor gezorgd dat de grote schurk in zijn film klinkt als Sean Connery die een 19e eeuwse goochelaar nabootst en door de verkeerde kant van een megafoon praat. En alsof hij het met opzet doet heeft hij Banes stem ook nog eens veel luider in de mix gezet dan andere stemmen, zodat hij steeds weer veel luider is dan zijn gesprekspartners. Binnen een paar maanden gaan we nog flink lachen om de dialogen tussen Batmans gegrom en Banes... emmm... ik heb er niet echt een woord voor.

Mede door dat alles is de film ook compleet vergeetbaar. Er is geen thematische resonantie, er is geen emotionele resonantie en er is niet eens een memorabel plot. Bij de release van The Dark Knight heb ik achteraf wekenlang gebalanceerd op het randje van obsessie: ik kon met moeite over iets anders praten, ik kon geen andere film kijken, ik kon zelfs met moeite ergens anders aan denken. The Dark Knight Rises was echter een uurtje na de aftiteling alweer vergeten: het was gewoon weer een ondermaatste superheldenfilm zoals er zoveel voorbijkomen. Het is goedkoop amusement dat opgebouwd is om enkele primaire behoeften te vervullen, en heeft daarin meer te maken met andere blockbusters als pakweg The Green Hornet dan met genre-revoluties Batman Begins en The Dark Knight. Want als The Dark Knight Rises al iets toevoegt aan de trilogie, is het wel dat je door het contrast weer volop kan appreciëren hoe goed die eerste twee films eigenlijk zijn.

Het laatste wat ik over The Dark Knight Rises te zeggen heb ligt em in het aanpassen van Banes stem: ik begrijp wel waarom Nolan het heeft gedaan, maar waarom heeft hij er zo overduidelijk in overdreven? Het is simpelweg onmogelijk dat niemand tijdens deze volledige productie Nolan even bij zijn mouw heeft getrokken om te zeggen dat elke regel tekst die zijn supercoole badguy uitspreekt lachwekkend is. Dus probeer ik te eindigen in optimisme: misschien is dit niet Christopher Nolan die 'gewoon een toffe film' probeert te maken, misschien is dit een cynische Christopher Nolan die ostentatief zijn voeten veegt aan zijn contract. Hij verandert de stem op basis van internetkritiek, hij voegt een domme twist toe, hij zorgt voor een belachelijk mierzoet einde, ... zou het kunnen dat het toevoegen van dit soort betekenisloze, maar populaire elementen ergens spottend bedoeld is? In feite geeft hij op die manier wel alles wat een groot deel van zijn publiek wil, maar hij doet het met zo weinig subtiliteit dat je misschien wel mag dromen van een grote practical joke?

Maar realistischer is om te accepteren dat Christopher Nolan hier zijn eerste slechte film gemaakt heeft, en dat het verstandiger is om alleen maar films te maken wanneer je ook écht een film te maken hebt.

10 november 2012

Not an Update


Zoals het ondertussen misschien is opgevallen is de tijd die ik momenteel aan deze blog kan spenderen volledig gereduceerd tot 0. Ik heb gekozen om alsnog mijn droomstudie te volgen, en door het retedrukke schema dat daar gehanteerd wordt heb ik nog nauwelijks tijd om films te kijken, laat staan er ook serieus over te schrijven. Ik kan natuurlijk wel heel snel in elkaar flansen dat bijvoorbeeld Skyfall en Looper fantastisch waren, maar om er echt fatsoenlijk op in te gaan (zoals ik vooral het laatste jaar van de blog altijd geprobeerd heb te doen) zit er simpelweg niet meer in. En dat soort makkelijke, oppervlakkige berichtjes zie ik al helemaal als tijdverspilling, dus daar begin ik maar niet aan. Misschien dat de combinatie school-schrijven uiteindelijk haalbaar wordt, misschien dat ik enkele stukken die ik voor school moet maken hier neerzet, maar échte blogposts zullen er waarschijnlijk nog een hele poos niet meer zijn.

Wat ik wel nog had liggen was de helft van mijn top 25 filmpersonages. Ik ga de tijd niet gebruiken om het ook effectief te vervolledigen, of om ook nog echt fragmenten te zoeken ofzo, maar het minste dat ik kan doen is dit stuk (war ondertussen al maanden staat te wachten) toch nog te posten. Dus misschien tot binnenkort, en misschien ook niet.


Vasquez - Aliens, Starship Troopers, Carnosaur 2 en alle Michelle Rodriguez films

Toen ik recent Aliens herkeek realiseerde ik me dat ik mijn favoriete actiefilm-archetype vergeten ben toe te voegen aan deze lijst. Dus ga ik nog maar eens valsspelen en twee verschillende personages op nummer 16 plaatsen. En dat mag, want het is mijn lijstje.

Goed, iedereen kent Vasquez wel zeker? De hardass hispanic spacemarine die meer testosteron in zich heeft zitten dan al haar mannelijke collega's bij elkaar. Het is sinds Aliens een huizenhoog cliché geworden natuurlijk, maar wel een waar ik elke keer weer enorm van kan genieten. De oorspronkelijke Vasquez (gespeeld door de verrassend Joodse Jeanette Goldstein) is dan wel met enige voorsprong de bekendste, maar het is dus eerder het cliché dat ik hier nog wil vermelden. De rol waar Michelle Rodriguez haar volledige carrière naar heeft gericht: sommige mensen vinden dat misschien saai of plat, ik vind het vooral heel erg tof. Deze extra plaats 16 gaat dus naar alle militaire manwijven die constant de meest gigantische wapens met zich moeten meesleuren, die het hachje van hun mannelijke collega's steeds weer moeten zien te redden, enkel en alleen gecreëerd werden om aan te tonen hoe compleet niet seksistisch de actiefilm is... en dat allemaal om vervolgens toch elke keer weer eerder te moeten sterven dan het typische vrouwelijke vrouwtje.
Beste moment: Stiekem heeft Vasquez helemaal niet zoveel te zeggen in Aliens. Er zijn enkele oerkreten als "Let's roooooock!", maar zonder de minste twijfel is haar beste moment de scène waarin ze geïntroduceerd wordt. Niet alleen één van de coolste verbale comebacks aller tijden, maar ook hoe ze pull-ups staat te doen, de klets in de collega zijn gezicht en het veelbetekenende compliment "You're just too bad". Het schreeuwt zo overdreven "zie hoe atypisch ze is!" uit, dat het weer boven de onvermijdelijke cheese-factor uitstijgt en zijn geheel eigen, compleet badass iets wordt.


Porco Rosso - Porco Rosso

Driemaal week Japanse animatiegoeroe Hayao Miyazaki af van zijn vaste concept. Drie films waarin het hoofdpersonage eens geen jong, lief, sympathiek, onschuldig, heroïsch en eigenlijk nogal saai meisje is. Er was The Castle of Cagliostro, waar hij zelf eigenlijk niet te beslissen had wie de personages zouden zijn. Princess Mononoke, waar hij koos voor een jonge, lieve, sympathieke, onschuldige, heroïsche en eigenlijk nogal saaie jongen (die er in Japanse animatie toch wel altijd als meisjes uitzien). En Porco Rosso, waar hij koos voor een Italiaans varken dat dienst heeft gedaan in de luchtmacht tijdens Wereldoorlog I. Lichte stijlbreuk. Maar het is niet zozeer de overduidelijke vorm waardoor Porco zo uniek is, maar het is vooral zijn karakter dat zo sterk verrast. Hij is namelijk Miyazaki's enige anti-held, een behoorlijk cynische misantroop die flink tegen zijn goesting in deze film staat. Maar het is gelukkig ook niet zomaar een cynische misantroop. Dit is niet zomaar van het patroon afwijken om anders te zijn, je voelt constant dat er meer achter dit personage schuilt dan die scherpe zuurpruim. En het is dat snuifje mysterie dan ervoor zorgt dat Porco eigenlijk Miyazaki's enige écht memorabele hoofdpersonage is.
Beste moment: "I'd much rather be a pig than a fascist" moet zo ongeveer de coolste zin zijn die ooit in een animatiefilm gesproken werd. Maar als we het echt over zijn beste moment hebben, is er hét pareltje uit Miyazaki's carrière: de origine van Porco's varkenssmoel, zoals ik em al in mijn originele recensie beschreef. Een sequens zo fantastisch en veelzeggend in al zijn eenvoud: pure filmmagie.


Antoine Doinel - Les 400 Coups, Antoine et Colette, Baisers Volés, Domicile Conjugal & L'amour en Fuite

Eigenlijk zou je voor de meeste personages op deze lijst kunnen zeggen dat het makkelijk is om ze te schrijven. Het is vooral een kwestie van een goed idee te verzinnen, en dat is eerlijk gezegd even afhankelijk van talent als van geluk. Maar om een personage te creëren dat in elk aspect aanvoelt als een echte persoon, dat is puur talent. En Antoine Doinel is op dat vlak eigenlijk ongenaakbaar. Het helpt natuurlijk dat François Truffaut en acteur Jean-Pierre Léaud vier films en een kortfilm hebben gemaakt over hetzelfde personage, verspreid over maarliefst twintig jaar. Je leert hem kennen als ondeugende twaalfjarige in Les 400 Coups; verkeerd begrepen, richtingloos en ook wel een beetje een pechvogel. Het is, volkomen persoonlijk uiteraard, één van de meest resonerende films ooit gemaakt. Een film waar je op elk punt precies begrijpt hoe Doinel zich voelt. En door die connectie met de twaalfjarige Doinel is het enorm fascinerend om het personage steeds weer terug te bezoeken, hoewel hij in de vier vervolgen steeds verder wegdrijft van die persoonlijke resonantie. Anderen zullen dat misschien compleet omgekeerd ervaren, maar het belangrijkste is dat - ook zonder zo'n persoonlijke band - hij op elk moment de gravitas van een echte persoon heeft. Truffaut heeft heel veel van zijn eigen leven in dit personage geschreven, en dat voel je er ook op elk moment aan.
Beste moment: Gezien de manier waarop ik hem net beschreef is het eigenlijk onmogelijk om één moment uit te kiezen. Je kan een persoon van vlees en bloed immer ook niet zo simpel samenvatten. Quasi elke dag opnieuw beleef je zelf nieuwe 'beste momenten', en zo ook Doinel. Er zijn geen grote, karakterdefiniërende gebeurtenissen om uit te putten, maar wel kleine, intieme momenten. Elke dag opnieuw. Zo keert hij in Les 400 Coups weer naar school na een dag te spijbelen. Zijn leerkracht vraagt hem voor een reden, en Antoine (die uiteraard zo ver niet had nagedacht) zegt het eerste wat in hem opkomt "mijn moeder is gestorven". De sympathie die hij van de leraar krijgt blijft niet lang duren. Of later, wanneer hij in Baisers Volés opmerkt dat de borsten van zijn vrouw niet gelijk zijn, en met de meest briljante oplossing komt om ze uit elkaar te houden. Goed, om toch één scène te kiezen (eveneens uit Baisers Volés): het meest intense punt van de hele reeks is wanneer Antoine emotioneel compleet in de knoop ligt. Hij gaat voor een spiegel staan, noemt de namen van de twee belangrijkste personen in zijn leven en blijft ze vervolgens herhalen. Onderschat acteur, die Jean-Pierre Léaud.


Gaston - Belle en het Beest
Om maar eens even een inhoudelijke 180° te doen. Die hele nouvelle vague is wel tof en alles, maar heeft die stroming ooit een personage voortgebracht dat elke dag zestig eieren eet? Ik dacht het niet he. Disney-animatiefilms hebben altijd memorabele schurken geleverd; Jafar, Scar, Cruella De Vil, Ursula, etc. Maar Gaston blijft voor mij huizenhoog favoriet, en dan vooral omdat hij... wel, gewoon hilarisch is. Ergens halverwege de film is er een klik waar hij al wat vervelender wordt, en tijdens de finale is hij een gigantische eikel, maar zeker tijdens de eerste helft is hij met gemak het scherpst geschreven personage in de hele film. Een man met de arrogantie om een menigte te bedanken om naar zijn trouw te komen, nog voor hij een aanzoek heeft gedaan. Een man met de bekrompenheid om te zeggen dat vrouwen niet zouden moeten lezen, want daar krijgen ze ideeën van. Een man die zich dan wel weer luidop afvraagt hoe je een boek zonder prentjes überhaupt kàn lezen. Een man die een vrouw probeert te verleiden door haar mee naar de taverne te nemen, zodat ze zijn trofeeën kan bekijken. Machogedrag op 11, en dat is nu eenmaal hoe ik mijn karikaturale personages graag zie: op 11.
Beste moment: Een heel makkelijke keuze: mijn favoriete Disney-nummer. Elke zin nog perfecter dan de vorige. "Ben ik nou zo'n geweldige stoooooooooooot-uh".


Butch & Sundance - Butch Cassidy and the Sundance Kid
Ik ben zo iemand die acteurs in 99% van de gevallen het minst vitale onderdeel van een film vindt. Slechts weinig acteurs (als die er al zijn) kunnen een ondermaatse regisseur of schrijver opvangen, terwijl er genoeg fantastische films zijn waar de voltallige cast nog geen deuk in een pakje boter kan acteren. Maar heel soms zijn er van die gevallen waar je moet stellen dat de geschreven dialoog misschien wel goed is, maar het de acteurs zijn die het naar een nieuwe hoogte tillen. En het gaat dan niet alleen over de levering, maar ook over het ontvangen. De constante wisselwerking waar een dialoog om vraagt. En zover ik weet is er nooit een duo geweest met een sterker charisma dan Paul Newman en Robert Redford, en het is eeuwig jammer dat ze samen maar twee (weliswaar waanzinnig toffe) films hebben gemaakt. Het is niet persé een kwestie van hoe de personages geschreven zijn (al moet ik duidelijk zeggen dat daar niets mis mee is), maar het is dat gevoel van vriendschap dat volledig overgebracht wordt in het acteerwerk van de twee. Het eeuwige gevit van de twee kameraden, dat de blauwdruk zou worden voor tientallen '80s buddy cop films, werkt niet omdat elk woord perfect gewikt en gewogen werd. En het werkt ook niet omdat ze op papier boezemvrienden zijn. Neen, het werkt omdat deze twee fantastische acteurs ook naast de set goede vrienden waren, en die energie wordt rechtstreeks op het scherm geprojecteerd.
Beste moment:De iconische eindscène. Butch en Sundance zijn vermoeid, gewond en omringd door tientallen gewapende mannen die klaar staan om hen zonder pardon neer te schieten. En in die uitzichtloze situatie gaan de twee even bespreken wat ze later gaan doen, nadat ze ontsnapt zijn. Dialoog die rijk is aan drama, emotie en humor, maar vooral ook een masterclass acteren. "Oh good, for a moment there I thought we were in trouble".


Clarence Boddicker - Robocop
In actiefilms kan je met je slechterik eigenlijk twee kanten uit. Ofwel kies je voor een genuanceerde, duidelijk gemotiveerde schurk waarbij het belangrijk is om zijn idealen goed neer te zetten. Dat is zeg maar de chiquere keuze. Anderzijds kan je ook gewoon de meest afschuwelijke klootzak bijeen schrijven die je maar kan bedenken. En als je die kant opgaat moet je er rekening mee houden dat dat personage al geperfectioneerd is in Clarence Boddicker. Geen geweten, geen fatsoen, geen manieren, geen loyaliteit, geen eer, ... alle elementen die je aan een badguy kan meegeven om hem toch net wat meer realisme mee te geven worden hier vierkant aan Paul Verhoevens laars gelapt. In feite kan je Clarence als een parodie op de gebruikelijke filmschurk zien; hij is compleet tot in het extreme gedreven, op letterlijk elk vlak. Op papier klinkt dat heel lomp, maar in de realiteit werkt dat gewoon bijzonder goed. Je hebt antagonisten die je haat, maar Clarence veracht je echt. Vanuit elke vezel in je lichaam.
Beste moment: Hij heeft wel een aantal klassiekers. "Can you fly, Bobby?", "You see, I got this problem. Cops don't like me, so I don't like cops.", "You can keep the gum", ... Maar geen scène zo perfect als Bitches leave, wat waarschijnlijk mijn vaakst geciteerde filmcitaat is (samen met "I'd buy that for a dollar". Straffe film, dat Robocop).


Jackie Chan - Elke Jackie Chan filmFaye - Chungking ExpressAlex DeLarge - A Clockwork OrangeJef Costello - Le SamouraïReverend Harry Powell - The Night of the HunterHan Solo & Indiana Jones - De Star Wars & Indiana Jones trilogie..... en Crystal Skull ook wel een beetjeAsh Williams - Evil Dead trilogieDaniel Plainview - There Will Be BloodTravis Bickle - Taxi DriverJeff 'The Dude' Lebowski - The Big Lebowski

22 juli 2012

Over Aliens: we need to talk about Ripley

We weten allemaal wel dat Aliens één van de beste sequels en actiefilms aller tijden is, en dat, ondanks dat het vooral een briljant goed opgebouwd knalfestijn is, er ook thematisch wel een en ander over te zeggen valt. Want de film gaat uiteindelijk vooral over moederschap: de xenomorph queen, Ripley's relatie met zowel Newt als de rest van de crew en de arme zielen die 'bezwangerd' worden door een facehugger. En hoewel het een beetje raar is om dat als thema voor een halve horrorfilm te gebruiken (was James Cameron's vriendin tijdens het schrijven van Aliens misschien over tijd?), is het veelzeggend dat iets dat vooral als viscerale ervaring wordt onthouden, toch vooral sterk gegrond is in empathie en zelfs met een beetje intelligentie benaderd kan worden. Dat gezegd zijnde: ik kreeg gisteren nog eens een bovennatuurlijke drang om Aliens te kijken (dat komt wel eens vaker voor, deze keer was de trigger de briljante stage-musical 'Starship'), en ik zit sindsdien met een gevoel dat ik maar niet van me af kan werpen: de climax van Aliens is eigenlijk toch wel behoorlijk ziek.

Laten we eerst vaststellen dat de xenomorphs (oftewel "de aliens", als je iemand bent aan wie ik me enorm hard stoor) niet kwaadaardig zijn. Ze zijn eigenlijk gewoonweg een ras roofdieren: het houdt binnen de wetten van de natuur steek dat ze ons zouden aanvallen en doden. Niet anders dan dat je binnen de verkeerde situatie ook gedood zal worden door een grizzlybeer. Beren zullen het dan wel doen voor het voedsel, terwijl xenomorphs zichzelf via ons voortplanten, maar beide doen het dus simpelweg voor de verdere overleving van hun eigen soort. Dat maakt van grizzlyberen niet plotseling kwaadaardige en afschuwelijke wezens, maar uiteraard wel tot gevaarlijke beesten die je niet als huisdier moet proberen te nemen. Exact dezelfde situatie als xenomorphs. (1)

Binnen die context is het ook logisch dat er zoveel xenomorphs gedood worden in Aliens. Want als we de vergelijking dan doortrekken, is dat ongeveer hetzelfde als opgesloten zitten in een bos vol wilde grizzlyberen. Zelfverdediging, doden of gedood worden. Je mag dan nog de meest pacifistische dierenvriend ter wereld zijn: als je deze gevaarlijke wezens niet doodt, ga je er onherroepelijk zelf aan. So far so good.

Maar aan het einde, en dan specifiek de eerste van de twee climaxen, wordt Ripleys motivatie plots een beetje..... verontrustend. In feite kan je zeggen dat de hele film, voor Ripleys personage, eruit bestaat dat ze over het verlies van haar dochter probeert heen te komen. Door haar 58 jaar durende cryogenische slaap heeft ze het leven van haar dochter gemist, en doordat ze het Aliens-team weet te leiden, zich kan ontfermen over Newt en hier en daar ook nog eens wat xenomorphs kan afknallen, kan ze zich daar overheen zetten. Aan het einde raakt ze Newt kwijt en moet ze het kind terughalen uit het hol van de leeuw, en komt ze de koninging tegen. Hier verbrandt ze alle eieren (en dus onschuldige kind-xenomorphs), wat je kan zien als hét grote moment binnen haar catharsis, alvorens naar het schip te ontsnappen. En dat komt eigenlijk toch al flink in de buurt van gevaarlijk psychopatisch gedrag. Aangezien we hebben vastgesteld dat de soort op zich niet kwaadaardig is, zijn de baby's dat ook niet. Het zijn arme jonkies die zich van geen kwaad bewust waren die tijdens dit heroïsche moment worden afgeslacht, gewoonweg omdat Ripley toevallig één negatieve ervaring met een xenomorph heeft gehad. De heldin van de Alien-franchise is simpelweg een extremistische speciesist.

Om de analogie nog eens even voor u door te trekken: een grizzlybeer heeft ervoor gezorgd dat Ripley 58 jaar van huis is en het leven van haar dochter mist. Als reactie vermoordt ze een hele groep onschuldige berenwelpjes. Ehhhh, Kim de Gelder much?


Dat zou nog eens een toffe sequel op Grizzly Man zijn, niet? Timothy Treadwells vriendin heeft het slot als bij wonder overleefd, en loopt nu doorheen het reservaat om baby beertjes levend te verbranden.

Om het nogal discutabele gedrag van onze protagonist helemaal te onderstrepen krijgt Ripley trouwens nog, zeer duidelijk, de keuze om dit te doen. Ze heeft haar vlammenwerper op de eieren gericht, waardoor de koningin ervoor zorgt dat de normale xenomorphs ("de werkers", zeg maar) afstand nemen. Ripley en Newt krijgen een vrijgeleide om te ontsnappen. Daar komt nog eens bij dat al die eieren sowieso al op een plaats die vijf minuten later zal ontploffen liggen, dus die baby-xenomorphs zijn sowieso al compleet ten dode opgeschreven, ondanks wat er gebeurt. Maar neen, Ripley moet haar en Newts leven op het spel zetten door de koningin flink pissig te maken, gewoon zodat ze zelf de trekker kan overhalen en en al deze onschuldige babies eigenhandig kan afslachten.

VROUWEN!!!


(1) Dat geldt misschien net iets minder als je Prometheus meerekent. Maar hey: fuck Prometheus.

...ja goed, Prometheus was wel ok. Maar als je die film tot canon binnen de Alien-franchise rekent scheelt er iets met je.

18 juli 2012

De top 25: een nieuwe hoop

Het eigenlijke schrijven van artikels valt mij nogal zwaar de laatste tijd, dus laat ik maar eens uitpakken met een lijstje, want dat vindt schijnbaar iedereen wel tof. Maar "beste films" is zo overdreven en generiek, "beste acteerprestaties" dan weer zo vreemd specifiek, "beste film van een bepaald genre of films die een andere willekeurige overeenkomst kennen" dan weer zo gimmicky. Maar goed, filmpersonages, dat leek me wel een leuke. Dus bij deze.

Pas op, ik heb het hier dus niet over objectief "de beste", dat spreekt wel voor zich. Ik heb bewust gekozen voor personages die mij persoonlijk heel sterk aanspreken. Dat betekent niet dat dit daarom allemaal personages zijn uit mijn favoriete films (al is er uiteraard een flinke overlapping), dat dit de best geacteerde of zelfs de best geschreven figuren zijn. De criteria die ik gebruik zijn compleet arbitrair: dit zijn mijn favorieten, en ik zal voor elk van hen proberen uit te leggen waarom ze dat zijn, maar verwacht nu ook weer niet dat ik dit concept helemaal goed uitgedacht heb.The Joker - The Dark Knight

Deze spreekt wel voor zich, toch? Geen enkel stukje popcultuur is de laatste jaren zo duidelijk opgenomen in het sociale bewustzijn; T-shirts, imitaties, Halloween- en carnavalkostuums, ... Dat is allemaal een beetje vervelend, maar dat is ook een testament voor het personage op zich. Niet alleen de waanzinnige manier waarop Ledger hem neerzet, maar gewoon de dreiging die uitgaat van een terrorist zonder een duidelijk motief of concrete eisen. Er valt niet op hem te anticiperen en er valt niet met hem te onderhandelen. Nolan brengt een manifestatie van de collectieve post-9/11 Amerikaanse gemoedstoestand binnen het Batman-universum, en zet daarmee een modern icoon neer. Jack Nicholson's Joker kan daar niet aan tippen, en helaas zal Bane (de schurk in de aankomende Dark Knight Rises) daar ook niet aan kunnen tippen.
Beste moment: Ongeveer elke Joker-scène is inmiddels legendarisch. De goocheltruc, de origine van zijn littekens, zijn verhoor in het politiebureau, ... Het personage wordt onderhand zo sterk verheerlijkt dat het binnen de hedendaagse context eigenlijk moeilijk is om hem als een echte schurk te zien. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je voor de slechterik zit te juichen, maar dat is toch wat veel mensen doen. Behalve dan tijdens dat ene moment. Daar zie je de dreiging en het gevaar die hij eigenlijk is, zonder enige toegevingen: het is vast ook geen toeval dat Heath Ledger deze scène zelf heeft geregisseerd en gefilmd. Dit is een sequens zo intens - en vooral duidelijk minder prettig dan de andere grote Joker-momenten - dat die bij het grote publiek eigenlijk alweer een beetje vergeten is.


Norma Desmond - Sunset Boulevard

Centraal in één van Billy Wilder's vele meesterwerken vinden we deze knotsgekke diva. Een vergeten ster van de stille film die krampachtig vastklampt aan haar status, ondanks dat ze binnen het showbizz-wereldje eigenlijk compleet irrelevant geworden. Maar ondanks alle kritiek op vadertje Hollywood dat dat met zich meebrengt, is Norma Desmond niet meteen Wilder's beste personage. De Oostenrijkse filmmaker was vooral briljant in het schrijven van snedige dialogen (en op dat vlak simpelweg de beste aller tijden. "Tarantino"? Die komt nog niet tot aan zijn knieën), maar dat is iets waar Norma niet persé in uitblinkt. Neen, het is vooral actrice Gloria Swanson - eveneens vergeten uit het tijdperk van de stille film - die van Norma zo'n fantastische verschijning maakt. Als een bijna mythisch figuur zweeft ze rond: intens opengesperde ogen, een hautaine houding die naar parodie neigt, maniakaal grijnzend met haar neus steeds weer hoog in de lucht. Het is misschien maar een héél dun laagje verf om haar gebroken persoonlijkheid te verbergen, maar dan wel op z'n minst in een hele mooie kleur. Niet meteen het mooiste personage, maar door een onnavolgbare acteerprestatie wel onvergeetbaar.
Beste moment: De legendarische slotscène waar Norma volledig loskomt van de realiteit. Er wordt dan wel tot in het oneindige geciteerd dat ze 'klaar is voor haar close-up', maar wat we vooral onthouden zijn toch die priemende ogen en larger than life lichaamstaal. Ze is simpelweg de fysieke manifestatie van de grootsheid en intimidatie die een monument als met zich meedraagt, en dat terwijl we als kijker toch vooral medelijden met haar hebben.


Tommy DeVito - Goodfellas

Joe Pesci, altijd en overal de kleine driftkikker. Van zijn verdere samenwerkingen met Scorsese (Raging Bull, Casino) tot in de Lethal Weapon sequels, en natuurlijk ook in Home Alone. Er is gewoon niemand die zo goed boos kan worden als het kleine, zeer Italiaans ogende maar toch Amerikaanse, mannetje. Maar door zijn stem en postuur brengt hij initieel wel altijd wat humor met zich mee. Koppel dat aan de relatie die Tommy DeVito met zijn moeder heeft en de enorm joviale manier waarop hij anekdotes vertelt op feestjes, en het is zeer moeilijk om hem niet sympathiek te vinden. Maar ondanks die sympathie is Tommy eigenlijk gewoon een heel erg onzekere man die aan iedereen moet bewijzen dat er niet met hem te sollen valt. Hij gaat niemand uit de weg en denkt vooral geen twee keer na, en als je zo iemand een pistool en maffia-privileges geeft, krijg je vuurwerk.
Beste moment: De manier waarop hij Ray Liotta intimideert met de "You think I'm funny?" tirade is natuurlijk legendarisch, maar eigenlijk is de scène waar de jonge butler vergeet Tommy een drankje te brengen veel beter. Om in één scène van humor over te gaan naar een schokmoment, om daarna toch gelijk verder te teren op donkere humor: dat is Tommy DeVito. Maar als ik heel eerlijk ben is mijn favoriete Tommy DeVito-moment niet eens terug te vinden in Goodfellas. Neen, daarvoor moeten we kijken naar wat er enkele maanden na de release zou gebeuren, toen de Oscars werden uitgedeeld.


Gizmo - Gremlins 1 & 2

Als je opgegroeid bent in de late jaren '80 of vroege jaren '90, en je niet je ouders minst favoriete kind bent, vind je deze keuze waarschijnlijk vanzelfsprekend. Want eigenlijk weet ik niet zeker in hoeverre de eerste Gremlins deel uitmaakte van mijn kindertijd. Maar het zal ongetwijfeld wel zijn plaats hebben gehad, ergens tussen de videospellen voor NES en Gameboy, een cassette met een TV-opname van Gremlins 2: The New Batch, Gizmo-genaamde huisdieren en natuurlijk de onvermijdbare pluche versie van de mogwai. Op die flinke nostalgische lading na is Gizmo ook vooral één van die figuren waar je graag naar wijst wanneer je in een zoveelste "praktische effecten vs. CGI" discussie beland bent. Het feit dat je deze schattige pluisbal meteen als personage omarmt is op vlak van special effects één van de grootste verdiensten die de '80s voor elkaar hebben gekregen.
Beste moment: Wat Gizmo zo aimabel maakt zijn vooral de grote ogen, fantastische gezichtsuitdrukkingen, waggelende oren, hoe aanhankelijk hij is naar zijn baasje toe en vooral het feit dat hij zelfs mondjesmaats Engels kan brabbelen. Maar hét moment wanneer je echt helemaal smelt en vooral zelf een mogwai in huis wil halen, is wanneer blijkt dat hij ook nog eens kan zingen. Het is een heel erg simpele toevoeging, maar het klinkt zo gigantisch vertederend dat je niet anders kan dan meteen tot over je oren verliefd te worden op het beestje.


Anthony & Inez - Bottle Rocket

Ja, ik speel vals, maar het is met reden. Het is niet zozeer dat deze twee personages individueel geweldig zijn, het is juist de interactie tussen hen waarom ze in deze lijst staan, en dus (in dit ene aspect) als één personage kunnen gezien worden. Bottle Rocket was Wes Anderson's eerste film, en dat is er op veel vlakken ook aan te zien. Veel elementen die we later typerend zouden vinden zijn hier al aanwezig, al zijn ze duidelijk heel wat minder vlot aan elkaar genaaid dan we gewend zijn. Maar in deze zeg maar proto-Anderson film schuilt wel het mooiste stukje film dat Wes dusver in elkaar heeft kunnen knutselen: een relatie tussen één van de twee Amerikaanse hoofdpersonages Anthony, en de Mexicaanse schoonmaakster Inez. Wat deze romance zo uniek maakt is de taalbarrière: Anthony spreekt geen Spaans, en Inez spreekt geen Engels. Maar door het sporadisch gebruik van een tolk, en vooral door de nodige verliefde blikken en het uitwisselen van monologen die de ander toch niet begrijpt, beginnen deze twee van elkaar te houden. En ja, dat is even lomp en geforceerd als het klinkt, zo enorm overdreven honingzoet dat zelfs de hedendaagse romcom zich er niet eens aan waagt... maar verdorie, als het niet één van de schattigste relaties ooit gefilmd is. Alle regels van de kunst en het fatsoen achter ons gelaten: je wordt er gewoon enorm vrolijk van. En uiteindelijk is dat net wat belangrijker dan realisme, toch?
Beste moment: Eigenlijk valt hier niet echt één moment uit te kiezen. Het gaat meer over een algemeen gevoel en een sfeer die de twee rond zich dragen, dan dat het effectief rond individuele scènes draait. Dus hier: een stukje waar toffe muziek in zit. Dat is volledig willekeurig, want eigenlijk kan je deze keuze slechts écht begrijpen als je de film ook zelf kijkt. Yup, dat is een héél goede reden waar ik zelf volkomen voor de volle 100% achter sta... maar eigenlijk staat er verder ook niet echt een goed fragment op youtube.


Cody Jarett - White Heat

White Heat slaagde erin om elementen van de film noir over te hevelen naar de misdaadfilm, en één van die nieuwigheden is een interessanter hoofdpersonage. In de jaren '30 was Cagney hét symbool van de gangsterfilm geworden door steeds weer een personage te spelen dat tegen wil en dank in het milieu der misdadigers sukkelt. Van die brave jongetjes die ondanks hun goede daad toch in contact komen met de politie, en de rest van hun leven erdoor getekend zien. Hier is daar geen sprake van: Cody Jarett is in wezen gewoon een flinke rotzak. Geen morele bezwaren wanneer hij 'zijn werk' doet, en ook geen sympathieke gozer buiten zijn uren. Maar het is vooral de manier waarop hij met zijn moeder omgaat, en hoe Cody vervolgens reageert op het verlies van dé sleutelfiguur in zijn leven, dat hem zo interessant maakt. Zeker voor die tijd, want in 1949 was een personage als Cody in de hoofdrol echt geen sinecure. Het zou naar het schijnt vooral komen omdat Cagney op een productievergadering zei "hey, als we die Cody nu eens stapelgek maken?", en aangezien Warner Brothers zijn zinnen gezet had op een Cagney-gangsterfilm, hebben ze hem maar laten doen. Met flinke migraine- en woedeaanvallen tot gevolg. Cody is ongetwijfeld één van de vreemdste figuren die in de '40s en '50s misdaadfilms te vinden is, daarbovenop ook nog eens met zoveel klasse gespeeld door Cagney dat het personage op een eenzame hoogte komt te staan.

Beste moment: De climax van de film is dan wel het enige moment dat écht iconisch is geworden, en de enige reden waarom White Heat nog herinnerd wordt, maar het is dan ook een kippenvelscène van formaat. Slechts één zin, maar door de setting, het licht, de pose van Cagney en de emotie in zijn stem wordt de intensiteit van die zin opgedreven tot pure waanzin. Made it ma, top of the world.


Ron Slater - Dazed and Confused

Dazed and Confused had makkelijk vijf keer in deze lijst kunnen staan. Anthony Rapps als Tony, Adam Goldberg als Mike, Jason London als Randall 'Pink' Floyd, Ben Affleck als Fred O'Bannion en natuurlijk Matthew McConaughey als de onnavolgbare David Wooderson... Maar om de kwaliteit van deze lijst een beetje hoog te houden heb ik daar maar niet gedaan. Maar weet je, nu ik het zo opsom...

De voltallige cast - Dazed and Confused

Zo, probleem opgelost. Ja, ik koos oorspronkelijk voor überstoner Ron "I'm letting you have shotgun, but I want you to know it's because only 'cause I'm going inside" Slater, zonder twijfel de grappigste noot in de film, maar eigenlijk valt er niet zomaar één personage uit Dazed and Confused te halen. Ze staan allemaal in dienst van elkaar, en als ik momenteel niet zo'n lamzak zou zijn zou ik nu meteen de moeite doen om deze plaatjes aan te passen en de Dazed and confused cast 10 plaatsen omhoog te schoppen Maar goed, c'est la vie.
Beste moment: Goh, wederom onmogelijk. Als we nog altijd over Ron Slater praten is het dit kleine moment dat in mijn hoofd de term "stoner" simpelweg definieert. Als we dan weer ruimer spreken in termen van "de volledige cast", blijft deze entree van McConaughey één van mijn favoriete filmscènes ooit. Maar goed, heel de film zit eigenlijk vol met "beste momenten", doe jezelf vooral een plezier en kijk Dazed and Confused.


Jerry Lundegaard - Fargo

Je kan het dan wel hebben over Frances McDormand als atypische "held", en het 'odd couple' dat Steve Buscemi en Peter Stormare vormen, en zelfs het eigenlijk nogal belachelijke scenario van de Coens. En elk van hen verdient die aandacht ook wel, maar er is slechts één reden waarom Fargo zo'n hilarisch drama is, en dat is Jerry Lundegaard. William H. Macy's doorbraakrol is met gemak één van de meest triestige figuren in de filmgeschiedenis; niet zo een die je wil knuffelen en een kop warme choco aanbieden, maar zo een waarbij je het gewoon niet kan laten om met zijn miserie te lachen. En dat komt, meer nog dan de situaties en woorden die hij te zeggen krijgt, door Macy's acteerwerk. De idiote grijns die meteen kan omslaan naar puppy-ogen, het constant nerveuze gefrunnik en zijn manier van praten die doet vermoeden dat Jerry niet helemaal van deze wereld is. Hij straalt constant hulpeloosheid en frustratie uit, en dat is wat hem hilarisch maakt.
Beste moment: In principe elke dialoog waar Jerry in verzeild raakt. Zoals bijvoorbeeld deze, let bijvoorbeeld op die hele lompe "huh?" na twintig seconden. Achja, misschien is dit gewoon wie William H. Macy is, in Magnolia speelt hij toch wel een vergelijkbaar iemand, maar dan nog is het een fantastisch aanwezigheid om in een film te hebben. Je moet hem gericht kunnen gebruiken, maar dat is waarom Fargo niet gewoon een grappige deconstructie van een genrefilm is, maar wel een tijdloze klassieker.


Johnny #5 - Short Circuit 1 & 2

Door een of andere speling van het lot de enige robot in deze lijst. Wat Number Five (met de stem van Tim Blaney, aka mopshond Frank van Men in Black) zo fantastisch maakt is dat hij het voor elkaar krijgt om in twee films, tussen alle racistische stereotyperingen en vervelende Guttenbergismes door, een emotionele band weet op te bouwen met de kijker. En dat is in mijn ogen nog steeds één van de meest verwarrende prestaties die eender welke film ooit voor elkaar gekregen heeft. De eerste Short Circuit is een soort halfbakken ET-kloon, de tweede is vooral een aaneenrijging van sketches, Johnny #5 heeft - zeker in de eerste film - een minimum aan dialoog (IIIIINPUUUUUUUUUT), kan geen enkele nuance in zijn karakter brengen, en ga zo maar even door. Maar om een of andere reden, laten we het pure onvervalste '80s magie noemen, voel je gewoon heel erg met deze robot mee. Vooral illustrerend daarvoor is...
Beste moment: Ergens aan het einde van Short Circuit II, wanneer
#5 bijna doodgeslagen wordt
. Het is een grote homp ijzer met ogen en een stem, maar dit is serieus één van de meest pijnlijke scènes die ik ooit gezien heb. Eén van de meest onverklaarbare natte-ogen-momenten in de filmgeschiedenis. En aangezien er met The Iron giant nog een andere grote robot in het lijstje jankscènes voorkomt, is dat misschien wel een geheime sleutel tot een emotionele reactie. Kijk en leer, filmmakers: hermaak Twilight, sloop een mogelijk happy ending eruit (ik heb #3 en 4 nog niet gezien, uiteraard) en vervang de vampieren door robots! Ik hou het nu al nauwelijks droog. En alsjeblieft, noem die hypothetische film "Zwaailicht".


Norman Bates - Psycho

Ik heb bij momenten geprobeerd om een gevarieerd, persoonlijk en lichtjes alternatief lijstje te maken, maar sommige klassiekers horen gewoon in elk lijstje thuis. En de centrale spilfiguur van Hitchcock's beste film (jawel, fans van Vertigo, North by Northwest, Rear Window, Rope, en weet ik veel wat nog: zijn beste film) is er ongetwijfeld zo eentje. Voor mensen die opgegroeid zijn zonder TV zal ik de verrassing rond deze Cody Jarett 2.0 niet 'verpesten', ookal acht ik dat onderhand letterlijk onmogelijk (spoiler: de planeet vol pratende apen is de Aarde!), maar ook zonder dat kantje blijft het een fantastisch personage. Een alledaagse, vriendelijke, ietwat ongemakkelijke jongeman die een zeer vreemde dreiging uitstraalt. En hoewel dat veel meer aan acteur Anthony Perkins en de kadrering van Hitchcock te danken is dan aan het eigenlijke scenario, en de psychologie achter het personage tegenwoordig misschien wel een beetje gemakkelijk overkomt, blijft het een figuur dat als geen ander onder je huid weet te kruipen.
Beste moment: Zijn tète à tète met Janet Leigh (tevens ook één van Hitchcock's beste leading ladies), en alle bizarre intensiteit die erbij komt kijken. Let alleen al op de camerahoek en de kadrering van de opgezette vogels in dat eerste frame: Psycho zit vol met dat soort slimme beeldspraak waardoor je onderbewustzijn tilt slaat. Het is daardoor misschien lastig te bepalen is of het nu Norman Bates is die zo sterk is dat hij de film draagt, of dat het juist de film is die Norman Bates een podium geeft, maar eigenlijk maken ze beide zo'n sterke indruk dat het volgens mij gewoon een wisselwerking is. Een zeer sterk personage in een zeer sterke film.

9 juni 2012

Lost in Space: Prometheus

Elk mysterie, elk raadsel en elke open vraag is uiteindelijk slechts zo interessant als zijn antwoord. Dat neemt niet weg dat een mysterie een interessante invalshoek is om een verhaal te vertellen, het is naar mijn gevoel misschien wel de meest interessant mogelijke benadering. Het nodigt actief meedenken uit en zorgt voor een sterk gevoel van immersie. Maar een mysterie mag nooit enkel het doel hebben om mysterieus te zijn, er moet ook een reden voor de geheimhouding zijn: als je jouw publiek twee uur lang achter een wortel laat rennen, ben je verplicht dat vertrouwen te belonen door je aan je informele belofte te houden. Dat is gewoon algemene film-etiquette.

Kijk maar naar Lost: nooit eerder heb ik een TV-serie zoveel aandacht zien krijgen, en dan niet van weekbladen of van het internet, maar van gewone mensen in mijn leefwereld. Het leek wel alsof zo goed als iedereen de hele week wachtte om een nieuwe stap in het mysterie te zetten. Net zoals dat iedereen destijds zijn eigen theorie had over wie de moordenaar van Laura Palmer eigenlijk is, of hoe er een hele week lang slechts één mogelijk gespreksonderwerp was: Who shot Mr. Burns? Aanvankelijk was iedereen compleet verliefd op Lost, en je kon geen drie gesprekken over Lost voeren zonder dat iemand het wel zonder pardon tot de beste serie aller tijden uitriep. Maar hoe langer het duurde hoe minder populair die mening werd, en tegenwoordig zijn er slechts enkelingen die vinden dat de serie ook werkelijk zijn potentieel heeft waargemaakt. Want het mysterie stond dan wel centraal binnen Lost, maar toen de antwoorden op zich lieten wachten realiseerden mensen zich dat al die interessante vragen - waar ze onderhand al jaren mee zaten - eigenlijk compleet irrelevant waren geworden voor het verhaal, en dat een groot deel van dat mysterie überhaupt nooit opgelost zou worden. En als een mysterie niet opgelost wordt wil dat maar één ding zeggen: ze hebben flink met onze voeten lopen spelen.

Een mysterie is een fantastische ervaring zolang je erin zit, maar aan het einde van de rit is het wel degelijk de climax die je als kijker onthoudt.

Nu heeft Damon Lindelof, één van de hoofdschrijvers van Lost, Prometheus geschreven: een prequel op Alien die intrinsiek eigenlijk meer raakvlakken kent met 2001: A Space Odyssey dan met het sci-fi/horror meesterwerk dat Dan O'Bannon en Ridley Scott 33 jaar geleden creëerden. Het gooit darwinisme overboord en vindt zijn eigen hippe vorm van creationisme uit om één grote vraag te stellen: waarom heeft deze buitenaardse levensvorm (de zogenaamde 'ingenieurs') de mensheid geschapen? En wanneer er uiteindelijk andere motieven van de ingenieurs boven komen drijven, stelt zich opnieuw diezelfde vraag: waarom doen ze dit? En minstens even belangrijk: wat is de relatie tussen deze twee grote vragen? In feite kan je dus stellen dat het grote mysterie van Prometheus de motivatie van de ingenieurs is. We weten dàt ze bepaalde zaken doen (een aanvankelijk nogal raadselachtige openingsscène zorgt daar voor), maar wat is precies de reden daarvoor?


En na twee uur eindigt Prometheus niet alleen zonder daar een antwoord op te geven, maar zelfs zonder er ook maar een beetje over te filosoferen. "Goede science fiction moet niet op alles een antwoord geven", hoor je hier en daar al zeggen: dat klopt, maar goede sci-fi moet wel altijd mogelijkheden en ideeën onderzoeken. 2001 stelt vergelijkbare vragen, maar die zijn weliswaar gegrond in onze realiteit, en dat is het verschil tussen "een interessant thema" en gewoon "een mysterieuze vraag". Want uiteindelijk gaat Prometheus écht niet over geloof, spiritualiteit of existentialisme, maar enkel en alleen over de nieuwsgierigheid van de kijker in verband met het eigenlijke narratief van de film. En door die vragen compleet onbeantwoord te laten is Prometheus een holle film geworden. Want in dit geval zijn het niet de vragen die interessant zijn (het is dan ook overduidelijk dat ze niet retorisch bedoeld zijn), maar zijn het juist de antwoorden die ons iets zouden moeten zeggen.

En dat is vooral jammer omdat de film verder, zonder op het grote geheel te focussen, Ridley Scotts beste werk is sinds... Alien. (1)

Want technisch, in hoeverre Ridley er iets over te zeggen had, is Prometheus nagenoeg perfect. Het is harde science fiction die, alleszins toch voor een leek als ik, steek houdt en niet verwatert in zinloze techno-babble. De effecten, zowel praktisch als CGI, zijn prachtig en compleet overtuigend. Elke acteur in de film staat heel sterk te spelen (al is het toch wel een kleine moeite om gewoonweg een oude acteur op te roepen, in plaats van Guy Pearce onder een ton slechte make-up en CGI te verbergen). Het tempo is enorm zelfzeker, waar vooral de eerste helft behoorlijk traag is, wat het gevoel van ontdekking alleen maar versterkt. De shotkadrering is sterk zonder teveel aandacht op zichzelf te vestigen. De film weet wonderwel afwisselend retespannend of adrenalinepompend  intens te zijn. Het is gewoonweg de meest vakkundig gemaakte blockbuster die in een hele tijd langs is gekomen, waardoor het extra jammer is dat dit allemaal in dienst staat van een ronduit zwak scenario.

Zo zijn de personages bijvoorbeeld grotendeels eendimensionaal en weinig meer dan plotmiddelen om informatie aan het publiek mee te delen. Neem nu Idris Elba, die af en toe een grapje maakt, wat met zijn accordeon zit te spelen en offscreen ook nog eens met Charlize Theron haar accordeon mag spelen (beeldspraak is niet mijn sterkste punt). Op een bepaald moment loopt hij - als kapitein van het schip - een zaal binnen om alle nodige informatie die het publiek over de climax nodig heeft te vertellen. Je volgt deze expeditie een uur lang en krijgt een aantal fascinerende zaken te zien, maar om alles afrondend samen te bundelen met het plot moet je naar een klungelige monoloog luisteren. En verder heeft Idris Elba eigenlijk niets te doen in deze film, dus wanneer hij uiteindelijk voor een soort emotionele mini-climax moet zorgen werkt dat logischerwijs voor geen meter.

Michael Fassbender levert een geweldige prestatie en gaat met gemak met de hele film lopen, al houdt ook zijn personage niet altijd even veel steek. Je hebt nooit echt een idee waarom hij doet wat hij doet, en zelfs wanneer je uiteindelijk zijn motivatie ontdekt houdt de helft van zijn handelingen nog steeds geen steek.

Charlize Theron speelt dan wel een sterker uitgewerkt (maar enorm cliché) personage dan Idris Elba, maar aan het einde van de film heeft haar personage geen enkele impact op het plot gehad. Eigenlijk zijn er maar drie of vier personages écht van belang in de film, maar we zitten opgescheept met een stuk of tien. Het belangrijkste dat Charlize Theron in deze film doet is één van de voornaamste crewleden doden met een vlammenwerper, een scène die gek genoeg bij de andere personages nog geen minuut blijft nazinderen, enig gevolg heeft of zelfs maar ooit nog aangehaald wordt. Gelijkaardig is er (SPOILERS voor iedereen die de allesverklappende trailers niet gezien heeft) de "abortus" die Noomi Rapace ondergaat: een zéér sterke scène op zichzelf, maar emotioneel is er geen enkel gevolg voor dit moment. Je zou denken dat deze personages toch op zn minst eens een reactie zouden tonen na zo'n heftige situatie, maar het enige effect dat deze scène heeft is dat een plotmiddel voor het einde geïntroduceerd werd, en dat Noomi vanaf dat moment een beetje gebukt rondloopt.

Verder werkt het plot ook grotendeels op de logica die je eender welke blockbuster verwacht, maar niet in harde scifi die de illusie wekt zichzelf serieus te nemen. Eén moment lijkt Prometheus slimmer te zijn dan dat: twee personages merken dat er een levensvorm aanwezig is in het Westen van de grot waarin ze rondlopen, dus lopen ze gelijk naar het Oosten. Maar verder lopen deze personages rond alsof ze in Friday the 13th zitten en zetten ze hun ruimtehelmen af, drukken ze op alle knoppen die ze maar tegenkomen, proberen ze enge ruimte-slangen te aaien alsof ze net een nieuw soort huisdier ontdekt hebben en verwijderen ze USB-apparaten zonder eerst op "hardware veilig verwijderen" te drukken.


Geheel in de Lost-traditie heeft Damon Lindelof ook een enorm vaag, ongedefinieerd plotelement in de film gesmokkeld. De zwarte smurrie die de expeditie vindt is in feite weinig meer dan een magisch goedje dat alles doet wat Lindelof op dat moment wil dat er gebeurt. Het brengt de bewuste ruimte-slangen voort, doet een helm én een gezicht smelten, verandert iemand in een ruimte-zombie en bevrucht iemand anders zonder haar in een zombie te veranderen. Want alleen dommeriken verwachten dat alles in een film consistent is en steek houdt.

Na afloop van Prometheus speelde ik eigenlijk meteen met het idee dat deze film een sequel nodig heeft om echt héél goed te worden (Prometheuses? Prometheï?). Want moesten de grote vragen binnen één of twee films opgelost worden, zou enkel de - ondanks de vele fouten toch zeer genietbare - essentie van de film overblijven. Maar hoe langer ik met dat idee speel hoe meer ik in het omgekeerde begin te geloven: deze film heeft geen sterke sequel nodig om Prometheus te versterken, een sterke sequel zou Prometheus juist compleet nutteloos maken. Want de informatie die de film biedt naar een sequel toe is veel te weinig om zijn bestaansrecht te valideren, en daardoor is Prometheus gedoemd om, zelfs wanneer de centrale vragen uiteindelijk beantwoord worden, een lege film te zijn. Het is een film die simpelweg nergens over gaat, maar frustrerend genoeg wel de pretentie heeft om te doen alsof het juist over hele grote zaken gaat. Het vermeldt enkel en alleen een groots thema op een enorm ostentatieve manier, en daar houdt elke vorm van een intelligent verhaal meteen op. Om de lijn door te trekken naar Prometheus 2 kunnen ze misschien onderzoek gaan doen op de planeet HOLOCAUST.

Dus in feite moet je Prometheus in lagen bekijken. Op de meest oppervlakkige laag vinden we een technisch meesterwerk, een waanzinnig mooie scifi film die een oprecht gevoel van exploratie en spanning weet op te wekken. Op een iets diepere laag bevindt zich een nogal lomp scenario dat eerder aan een B-film doet denken, maar dat wel goed werkt als prequel op Alien. Het doet interessantere zaken met het universum dan ik verwacht had, en op basis van deze twee verdiensten is Prometheus lichtjes geslaagd. Ik kijk eigenlijk wel uit naar de onvermijdbare en broodnodige sequel, vooral om te zien hoe ze de ingenieurs en xenomorphs verder uit gaan bouwen. Maar op een derde laag, waar Prometheus op zichzelf moet staan, is het een leeg, goedkoop, betekenisloos werkje dat zijn verhaal zo dun uitsmeert om een vervolg te garanderen, maar daarmee zijn eigen bestaan zinloos maakt. Of die eerste twee lagen goed genoeg zijn om de derde laag te excuseren moet iedereen voor zichzelf uitmaken.


(1) Ok, er is natuurlijk Blade Runner, maar persoonlijk - en schiet mij hier alsjeblieft niet voor neer - vind ik dat een redelijk overschatte prent. Ik begrijp de aantrekking wel: de film is rijk aan interessante thematiek die zonder twijfel kan wedijveren met de sterkste sci-fi werken, maar het onderzoekt al die thema's wel quasi volledig via de gecreëerde wereld en personages. En hoewel het op die vlakken een meesterwerk is, mist het in mijn ogen een interessant plot en een basislaag aan simpel drama om al die elementen ook efficiënt samen te bundelen in een heel goede film. Voor veel mensen geldt hier de "som der delen" houding, maar persoonlijk beleef ik veel meer plezier wanneer ik over Blade Runner lees of discussieer, dan wanneer ik de film effectief aan het kijken ben.

11 mei 2012

The Avengers

Het verhaal van The Avengers begint in 2008, toen duizenden normale mensen zich simultaan afvroegen waarom Samuel L. Jackson ertoe in staat is om zoveel volwassen mensen syncroon in hun broek te laten plassen. Ondertussen is de Marvel-marketmachine niemand ontgaan en weet iedereen wel dat het doel van deze vier films - naast kruiwagens geld binnenscheppen - was om één grote film rond deze supervrienden te maken. Persoonlijk kon mij dat allemaal bijzonder weinig schelen, tot de naam van übernerd Joss Whedon - gekend van het fantastische Buffy the Vampire Slayer, het nog fantastischere Firefly en het meest fantastischste Dr. Horrible's Sing-A-Long Blog - eraan vastgeplakt werd. Maar zelfs ondanks dat bleef ik sceptisch tegenover het hele concept om vier hoofdrollen samen te bundelen. Illustrerend: van de vijf relevante Marvel-films had ik er tot vorige week nog maar twee gezien.

Maar goed, omdat ik doe alsof ik een serieuze schrijver ben, doe ik dus ook alsof ik research doe. Daarom kan ik nu dus zeggen dat al de vorige Marvel films (die vanaf The Avengers waarschijnlijk als "de prequels" gekend zullen worden) ongeveer in dezelfde groep te plaatsen zijn. Stuk voor stuk slagen ze er in om hun personage zeer goed neer te zetten: na elke film heb je wel een goed idee van het wie, hoe en waarom van de centrale superheld. Maar verder verzuipen ze allemaal in saaie plots, een karrevracht aan plooien die makkelijk gladgestreken hadden kunnen worden en fantastisch onderwelmende, compleet vergeetbare actiescènes. Vooral de laatste twee films, Thor en Captain America, hebben naast hun held helemaal niets te bieden. En aangezien Iron Man 2 niet eens een nieuwe held heeft om neer te zetten is dat dan ook met voorsprong de slechtste film van de hoop.

Maar nu is The Avengers er, en het is dankzij die hoop matige films (Iron Man reken ik hier trouwens niet bij, want die is eigenlijk toch wel heel goed) dat The Avengers zo goed is geworden als hij uiteindelijk is. Want op een hoop twijfelachtige individuen na zijn wij hier immers niet zo bekend met überamerikaanse nerdcultuur als Captain America en de stripheldversie van Thor. Persoonlijk ben ik in mijn jeugd enkel écht in contact gekomen met de Hulk, en dat was dan nog de briljant foute Lou Ferrigno TV-serie, dus echt helemaal canon zal dat ook wel niet zijn. Naar ik mij heb laten vertellen horen Spider-Man en Wolverine - twee helden die wij hier in Europa wel al eens geïmiteerd hebben op de speelplaats - normaal ook tot The Avengers, maar gezien Marvel de rechten van die franchises al lang geleden uit handen heeft gegeven blijven we, in mijn ogen alleszins, achter met De Hulk en Vrienden.


Maar de kracht van The Avengers bestaat er dus uit dat al die figuren hun eigen film hebben gehad waarin we ze hebben leren kennen. Bijgevolg hebben we hier te maken met uitgewerkte personages die gedefinieerd worden door hun herkenbare karakters, en niet alleen door hun idiote kostuums. Ook voor niet-comic geeks. En eigenlijk ook wel voor mensen die de vorige films niet gezien hebben, al zullen die aanvankelijk (vanzelfsprekend) wel een beetje meer last hebben met het aftasten van de spanningen rond deze karakters.

The Avengers is niet de balls to the wall non-stop actiefilm die je er misschien van zou verwachten. Van de 135 minuten - die trouwens aan zo'n verschroeiend tempo voorbij vliegen dat zelfs The Flash er jaloers op zou zijn (jaja, zie mij eens halfbakken pogingen ondernemen om comic-referenties maken) - bestaat toch zeker de helft uit sobere dialogen. En waar die momenten in andere Marvel films vaak een beetje geforceerd en onhandig overkomen, is dit misschien wel het sterkste aspect van The Avengers.

Laat mij eerst zeggen dat het verhaal van The Avengers eigenlijk op niks trekt. Loki wil de wereld veroveren met MacGuffin X, en daar houdt het ook ongeveer op. Verder had ik na afloop geen idee hoe Loki daar juist hulp van aliens voor krijgt, waarom hij dat doel überhaupt heeft en wel meer van dat soort zaken dat in andere films heel belangrijk zou zijn. Het zal allemaal vast wel ergens een keertje vermeld worden, maar er wordt zo weinig nadruk op gelegd dat het compleet verloren gaat tussen de bijzonder pompeuze techno-babble en karakter-introducties.

Maar wanneer dat spel eenmaal op poten staat ontplooit zich een wonderbaarlijk goed scenario (dat rommelige begin moet je er maar bijnemen) waar andere superheldenfilms maar van kunnen dromen. Kijk, The Avengers is vooral geen The Dark Knight, wat nog steeds met enig gemak de beste superheldenfilm is. Dark Knight probeerde om de natuur van de superheldenfilm compleet om te gooien naar een meer respectabele, hoogstaande en misschien wel hautaine vorm van film. Het overbrugt één van de ultieme subgenres van entertainmentcinema , ontdoet het van alle gekkigheid en zelfrelativering en behandelt het met een serieux die, als je er even van een afstand naar kijkt, eigenlijk compleet misplaatst is voor het medium. Nogmaals, The Dark Knight is de beste superheldenfilm, maar het is vooral een uitzondering. Het succes van The Dark Knight is door Hollywoodstudios compleet verkeerd geïnterpreteerd, en sindsdien is het noodzaak dat alle blockbusters duister zijn en zichzelf compleet serieus nemen, terwijl de essentie van Nolans succes (dat het gewoon een goedgemaakte, sterk geschreven film is) compleet genegeerd wordt. Want als er iets typisch Hollywood is, dan is het dat enkel de oppervlakkige, sensorisch waarneembare details van kassuccessen gekopieerd worden. Allemaal goed en wel, maar onrechtstreeks is The Dark Knight daardoor op een manier dus wel mede verantwoordelijk voor de abysmale toestand van de huidige blockbuster. Wel, The Avengers breekt die trend opnieuw door niets anders te bieden dan, weliswaar goedgemaakte en zeer creatieve, maar nog steeds enkel en alleen dikke fun. Er zijn hier geen diepgaandere thema's te vinden, dit is geen spiegel voor de huidige maatschappij, de karakters die in voorgaande films gecreëerd werden evolueren hier voor geen meter, ... Het is slechts een vehikel met als enige doel zoveel mogelijk positieve reacties bij zijn publiek uit te lokken. En daar is niets mis mee.


Want boven alles, nog meer dan dat het een superheldenfilm is, is het een Joss Whedon film. De man is, net als Edgar Wright, een komisch genie die nog nooit gewoon "een komedie" heeft gemaakt. Hetgeen wat The Avengers echt doet slagen is immers de interacties tussen al deze grote persoonlijkheden. De manier waarop de vier grote personages - die op zichzelf al eerder een film gedragen hebben - met elkaar omgaan is fantastisch, en voelt vooral heel erg natuurlijk aan navenant hun karakter. Tony Stark bijvoorbeeld, nog steeds een arrogante zelfingenomen diva, botst maar al te vaak met de ouderwetse natuurlijke leider die Captain America is. Maar in zijn wetenschappelijke kennis vindt hij wel een wederzijds respect voor Bruce Banner, en ontwikkelt zich er een vriendschap tussen de twee. Weliswaar met de nodige pogingen om een echte hulk-out te zien. Het speelt allemaal heel slim in op de karaktertrekken die we kennen, en is daardoor een genot om te zien ontwikkelen. Eerdere Marvel-films hadden ook al eens van dat soort momenten (I NEED A HORSE), maar nooit de constante aanwezigheid die het hier is. Daarnaast maakt hij ook perfect gebruik van zijn ensemble, en krijgt elk personage voldoende schermtijd om zijn aanwezigheid niet alleen acceptabel te maken, maar zelfs noodzakelijk. En dat is iets wat volgens mij niemand op voorhand had durven hopen.

Maar de reden waarvoor iedereen naar dit soort films gaat kijken is natuurlijk de actie, waar veel mensen het blijkbaar heel erg warm van krijgen. Of, zoals Joss Whedon het zel zei "Superhero movies aren't just eye-candy, they're eye-truffles". En hoewel ik dat citaat volslagen idioot vind in verband met superheldenfilms als genre, is het wel heel accuraat voor The Avengers.

Het doet eigenlijk heel veel dingen op een heel slimme manier. Het beperkt de scope van de alien-aanval bijvoorbeeld tot een paar straten, wat compleet tegen de normale intuïtie lijkt te zijn, maar daardoor blijft de hele sequens wel zeer sterk geconcentreerd en overzichtelijk. Zeer belangrijker is dat er eindelijk eens voor een eindeloze voorraad gezichtsloze trawanten gekozen werd, in plaats van te kiezen voor één groot, dramatisch één-tegen-één gevecht. Gevolg daarvan is dat je de superhelden niet ziet strijden tegen een gelijkwaardige krachtpatser, maar ze wel constant handenvol henchmen ziet verslaan. En dat is eindeloos veel leuker. Dramatisch gezien houdt het misschien minder steek, maar aangezien dat drama in vorige Marvel-films toch niet werkte is dit de enige juiste keuze.

Want als je iets schijnbaar negatiefs over The Avengers kan zeggen, is het wel dat er geen spanning is. Je twijfelt geen moment aan een happy ending, en er wordt zelfs niet eens geprobeerd om je dit wijs te maken, want in feite bestaat het scenario van The Avengers uit slechts twee aktes. Wederom: verhalend misschien een vreemde en oninteressante keuze, maar plotgewijs gewoon zoveel leuker dan 'de prequels'.


En daardoor is het laatste half uur dus niet zozeer een strijd 'om de mensheid te redden', maar wel een half uur 'The Avengers doen heel erg veel coole shit'. Illustrerend voor het verschil: in de eerste Iron Man was dé grote actiescène tegen Jeff Bridges in een gelijkaardig kostuum (de eerste telt niet echt mee, gezien het pak van Stark). Tony Stark is in het voordeel, maar dan komt hij in het nadeel en, tegen alle verwachtingen die Hollywood verwacht dat wij hebben in, overwint hij toch. In Iron Man 2 is er wel een hoop slachtvee voorzien, wat resulteert in een finale waar Iron Man en zijn compaan deze figuren allemaal verslaan in een grondgevecht, om het daarna tegen de echte grote vijand op te nemen (de gelijkenis met Power Rangers is treffend). Maar in de finale van The Avengers zien we Iron Man constant rondvliegen en kanonnenvoer verslaan door optimaal gebruik te maken van zijn krachten. Niet enkel opgevoerde kung fu duels, maar een Iron Man die rondvliegt, een tegenstander tackelt, een andere neerschiet, zichzelf met stuwraketten wegforceert, in een neerwaartse duik doorheen een vijandelijk toestel vliegt, een aantal raketten lanceert naar andere slachtoffers, een koprol doet en in extra tijd de beslissende penalty binnentrapt en zo de wereldbeker wint. Het is een aaneenschakeling van heel toffe actie-beats die een mini-narratief vertellen, en doet daardoor veel meer denken aan iets als Shoot em Up dan aan normale superheldenfilms. En daarmee is het makkelijk, makkelijk, de beste actieclimax die het genre ooit gekend heeft. Er is nog nooit een film geweest waar ik mensen die het 'voor de actie kijken' kon begrijpen, maar The Avengers komt wel héél dicht in de buurt. Geen andere actieclimax van de voorbije jaren komt nog maar in de buurt.

En in het verlengde van alles dat The Avengers goed doet, is er de Hulk. Het is altijd een lastig personage geweest om goed neer te zetten (referentiepunt: de vorige twee matige Hulkfilms) omdat het personage eigenlijk één grote contradictie is. Het is een soort Jekyll & Hyde verhaal, waar de Hulk als de slechte kant gezien wordt, en daardoor wordt het drama geplaatst bij Bruce Banner die er alles aan doet om niet te transformeren. Maar tegelijk is een agressieve Hulk die alles kapotslaat wel wat wij als publiek willen zien in een Hulkfilm. De Hulkfilms vertellen ons dat we die actiescènes waar we voor gekomen zijn juist moeten vrezen, maar in de aanwezige actiescènes geeft het ons wel die momenten waar we allemaal op zitten te wachten, waardoor we op dat punt dus moeten juichen voor wat we binnen het verhaal niet willen zien. Heel verwarrend allemaal. Maar in The Avengers krijgen we een veel logischere ontwikkeling (de Norton-film lijkt me dan ook niet echt canon te zijn voor The Avengers), om in de eindclimax ook nog eens al de beste momenten te krijgen. Mensen die altijd een écht goede Hulkfilm hebben willen zien: dit is em, en hij draagt de film niet eens.

En dus is The Avengers een film die zich alleen maar richt op het entertainen van zijn publiek. Loki verdedigt geen been-there-done-that levensfilosofie, Thor twijfelt niet plots aan zijn eigen krachten en Black Widow krijgt geen romantisch subplot opgedrongen. The Avengers speelt veel dichter bij de regels van stripboeken dan die van blockbustercinema, en is daarmee een verrassend frisse wind binnen de industrie. Een amusementsfilm waarmee je je met elk aspect kan amuseren: dat is zo verrassend zeldzaam dat het weer een geniale prestatie wordt.